Qui som

La Fundació Nou Mil·lenni és una entitat privada sense ànim de lucre situada a Barcelona. Va ser constituïda per voluntat dels fundadors, Sr. Joaquim Puig i Corcoy i Sra. Mª Teresa Marcet Ballber l’any 2001.

Va ser creada amb el desig i la finalitat de contribuir a impulsar una societat millor i més compromesa amb la seva ciutadania, on les desigualtats i l’exclusió existents no siguin un escull pel desenvolupament integral de les persones.  Es centra en accions dirigides als infants, als adolescents i als joves en risc d’exclusió, independentment de la seva procedència i col·labora en el desenvolupament d’aquest col·lectiu mitjançant iniciatives que promoguin l’equitat, la inclusió, l’empoderament i el benestar integral de les persones.

La Fundació impulsa projectes que donin respostes als reptes que planteja la societat actual promovent iniciatives per minimitzar els efectes de les situacions de vulnerabilitat en les que es troben aquests col·lectius.

Està inscrita en el registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1625.

Missió i finalitat

La Fundació Nou Mil·lenni té per objecte, amb caràcter general, el foment i el desenvolupament d’accions des dels àmbits social, educatiu, cultural i de la salut, centrant-se en la infància i l’adolescència, sent-li pròpia qualsevol acció que, tot i indirectament, es dirigeixi a avançar cap a les finalitats de la Fundació.

Tanmateix, té per objecte específic generar i promoure programes adreçats al desenvolupament integral del jovent, per incentivar la seva integració en el teixit social i laboral del seu territori, sent membres actius, participatius i responsables en la seva comunitat. Aquest objectiu s’assoleix mitjançant activitats diverses tals com l’atorgament de premis, beques, subvencions, etc, amb especial èmfasi en les accions de caire educatiu.

Per a la consecució d’aquestes finalitats, la Fundació desenvolupa les activitats que el seu Patronat considera necessàries donant suport a d’altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Composició òrgan de govern i equip directiu

El Patronat és l’òrgan de govern i de representació de la Fundació i vetlla perquè es compleixi la finalitat fundacional i la destinació dels seus recursos a favor dels beneficiaris.
Els membres que formen el Patronat s’hi dediquen de manera desinteressada, amb responsabilitat i compromís. El Patronat té un perfil bàsicament familiar.

Composició Patronat

Joaquim Puig i Corcoy

Fundador i President

Joan Puig i Corcoy

Vicepresident

Joan Puig De Dou

Vocal

Ignasi Puig De Dou

Vocal

Antoni Puig De Dou

Vocal

Joaquim Puig De Dou

Vocal

Jaume Puig De Dou

Vocal

Miquel Àngel Tovar Martínez

Vocal

Meritxell Pérez-Copons Alier

Vocal

Ignasi Castells Viladevall

Secretari

Jordi Martí Gascón

Vocal