Project Description

CASA D’ACOLLIDA

La casa d’acollida Marialar és un centre residencial que acull a dones víctimes de violència masclista i/o en situació de vulnerabilitat social i als seus fills.

Disposa de dos serveis diferenciats. Un té per objectiu l’acolliment de manera temporal, i l’altre és el servei de llarga estada i la seva finalitat és que les dones i els seus fills puguin dur a terme el seu procés de recuperació i reincorporar-se a la societat amb el major grau d’autonomia possible. Els allotjaments tenen garanties de seguretat i privacitat en un espai de convivència contenidor i mitjançant actituds d’escolta i proximitat.

Es tracta que les dones víctimes de violència masclista i/o en situació de vulnerabilitat puguin reincorporar-se a la societat de forma autònoma, amb  plena consciència de la seva situació i dels seus Drets com a persona i com a dona, disposant dels recursos necessaris per a que aquest procés sigui realment eficaç.

La Fundació Nou Mil.lenni ha finançat el 30% del projecte, mentre que el 70% restant ha estat finançament públic.