Project Description

AL RESCAT DE LES PERSONES VULNERABLES

L’habitatge és un dels factors d’exclusió que té un impacte més fort a la vida de les persones més vulnerables.

Una llar és més que quatre parets i un sostre. És el lloc que et dona seguretat i estabilitat, un espai de relació i de desenvolupament del projecte familiar.

I, malauradament, hi ha moltes persones i famílies que no tenen cobert el dret a l’habitatge i que a més a més tenen dificultats en l’accés a l’alimentació, una altra de les greus conseqüències dels factors d’exclusió.

La Fundació ha participat en el projecte Fons d’Emergència Covid-19 amb l’aportació corresponent al servei d’ajudes econòmiques per a pagar necessitats bàsiques com l’alimentació i diferents conceptes d’habitatge, ajudes adreçades a famílies amb nens i adolescents. Amb el seu donatiu, la Fundació ha pogut assegurar un sostre a 48 famílies durant un any.

SOS-Covid-19