Project Description

Petits Detalls és una associació sense ànim de lucre fundada el 2014 que es dedica a promoure projectes de cooperació internacional en un dels països més pobres del món: Uganda. La Fundació finança el projecte Omukisa.

Omukisa és un centre d’acollida temporal per garantir els drets bàsics i facilitar la reinserció social de menors que han viscut als carrers. Actualment, Omukisa acull un total de 26 nens i 1 nena d’entre 9 i 17 anys que estaran al centre entre 2 i 3 anys, moment en què es considera que haurà acabat la intervenció i estaran preparats per a la següent etapa vital, deixant espai perquè el centre pugui acollir altres menors. Els 27 menors que actualment ocupen el centre havien viscut durant molt de temps als carrers d’Iganga.

Per al grup més jove, Omukisa emfatitza la necessitat que tornin a formar part d’una unitat familiar i que tornin a adquirir coneixements bàsics per, en un futur, tornar a formar part del circuit educatiu formal. En canvi, per als nois de 13 a 17 anys, el projecte prioritza que adquireixin habilitats pràctiques perquè es formin en oficis i puguin llaurar-se un futur.

La proposta que ha finançat la Fundació inclou tots els programes socials que s’implementaran al centre d’Omukisa:

* Benestar: alimentació i salut
* Desenvolupament psicosocial
* Educació formal
* Reunificació familiar
* Investigació i sensibilització comunitària
* Altres activitats: esportives, lúdic-pedagògiques…