Project Description

EQUIPAMENT PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE DIATOCK. ESCOLA DE MATERNALS I CANTINA ESCOLAR AMB HORT
ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE BANTANDICORI

L’objectiu principal del projecte és complementar l’equipament de la comunitat educativa de la localitat de Diatock, Senegal, a través de la construcció d’una escola bressol, per a nens de 2 a 5 anys, una cuina i un hort amb pou d’aigua potable.
Els nens d’aquesta comunitat no tenen un edifici on dur a terme l’educació en aquesta etapa de manera organitzada i segura. A aquesta edat, viuen un període evolutiu molt ric i ple de possibilitats, però no exempt de conflictes.

A això, s’hi afegeix el fet que la població no és conscient de la importància que té aquesta etapa en el seu desenvolupament, per això, la major part dels nens es queden a casa fins a l’edat de 6 o 7 anys, que és quan comença l’educació primària. A aquesta edat és més difícil adaptar-se al sistema educatiu, i en conseqüència augmenta el fracàs escolar.

La Fundació Nou Mil.lenni ha finançat el 55% del projecte.