Project Description

La Fundació Nou Mil·lenni fa possible el desenvolupament de 3 projectes per a la inclusió d’infants i joves de l’Associació Educativa Integral del Raval:

Web: https://www.aeiraval.org

Projecte PLA INCLUSSIÓ A LA DISCAPACITAT

Projecte per impulsar un pla d’inclusió per a infants i joves amb discapacitat o problemàtiques de salut mental a l’AEIRAVAL.
Amb aquest projecte es vol oferir millor qualitat socioeducativa als infants amb discapacitat i/o problemàtiques de salut mental que participen a l’AEIRAVAL.
Franges d’edat: de 3 anys a 16 anys.
Nombre de participants: 112 infants i adolescents.

Projecte LLEGIM EN PARELLA

Millorar el nivell de comprensió lectora dels infants. El Districte de Ciutat Vella presenta uns nivells de comprensió de la lectura molt per sota de la mitjana de la ciutat de Barcelona.
Franges d’edat: de 6 a 17 anys.
Nombre de participants: 40 participants, conformar 20 parelles.

Projecte MODUM

Mentoria a adolescents que necessiten orientació, per tal que cap adolescent abandoni prematurament els seus estudis, que els joves que s’ho proposin arribin a la universitat, que els joves que s’ho proposin arribin a CFGS. També es vol millorar les relacions entre els joves i les seves famílies i que els joves tinguin un millor benestar emocional.
Franges d’edat: de 14 a 18 anys.
Nombre de participants: 26 participants.