Project Description

La Fundació Nou Mil·lenni fa possible el desenvolupament de 3 projectes per a la inclusió d’infants i joves de l’Associació Educativa Integral del Raval.

Projecte PLA INCLUSIÓ A LA DISCAPACITAT

Projecte per impulsar un pla d’inclusió per a infants i joves amb discapacitat o problemàtiques de salut mental a l’AEIRAVAL.

Encapçalat per professionals de la psicologia clínica de l’AEIRaval, les dinàmiques inclouen la utilització d’eines com la roda de les emocions, l’economia de fitxes o el racó de la calma, per tal que els participants aprenguin a reconèixer les seves emocions, gestionar-les i generar conductes positives.

El Pla d’inclusió es fa realitat a través de l’atenció individualitzada d’infants que viuen situacions complexes. Es vol aconseguir que les necessitats psicoemocionals i les dificultats per estar amb altres infants no esdevinguin un altre problema afegit per socialitzar-se i tenir una vida alegre, divertida i plena d’aprenentatges.

Amb aquest projecte es vol oferir millor qualitat socioeducativa als infants amb discapacitat i/o problemàtiques de salut mental que participen a l’AEIRAVAL.

Franges d’edat: de 3 anys a 16 anys.
Nombre de participants: 112 infants i adolescents.


Projecte 
VIVER D’APRENENTAGE COMUNITARI (VAC)

Projecte per a millorar el nivell de comprensió lectora dels infants de l’AEIRaval, clau per a tirar endavant en la seva trajectòria acadèmica i de vida.

El projecte neix per a donar resposta a una realitat del barri del Raval, on els nivells de comprensió lectora dels infants està molt per sota de la mitjana de la ciutat de Barcelona.

Basat en el model d’aprenentatge entre iguals, utilitza la metodologia “aprensenyar”,
a través de la qual, dos infants o adolescents amb nivells de lectura i comprensió diferents es donen suport mútuament.
Franges d’edat: de 6 a 17 anys.
Nombre de participants: 26 infants


Projecte MODUM, MENTORIA SOCIOEDUCATIVA

El Modum és un projecte engrescador que treballa amb adolescents i joves i prop de 50 persones voluntàries, anualment.
Ser mentor/a significa formar part d’un projecte de vida per donar suport als joves del barri del Raval des de la individualitat, l’estima i el respecte cap a una etapa, l’adolescència, que sovint es complica pel grapat de decisions que un ha de prendre.
El Modum pretén que cap adolescent abandoni prematurament els seus estudis, que millorin les seves relacions socials i familiars i que, en conjunt, tinguin un millor benestar emocional.

Franges d’edat: de 14 a 18 anys.
Nombre de participants: 24 participants, format per 12 parelles.

Web: https://www.aeiraval.org