Project Description

La Fundació Nou Mil·lenni ha col·laborat amb el Centre de la Barceloneta durant molts anys. La data de la seva inauguració va ser el 24 d’octubre de 2012. Anteriorment havia estat l’església de Santa Maria de Cervelló. Aquest espai, situat al bell mig de la Barceloneta, i que estava sense culte des de feia temps va esdevenir un “temple social” que volia mostrar un rostre creïble a homes i dones del nostre temps, persones capaces de viure en horitzontalitat i fraternitat.
En aquest “temple social” hi ha el Centre Obert Glamparetes i el Casal d’Adolescents i Joves.

CENTRE OBERT GLAMPARETES

El Centre Obert Glamparetes de Càritas Diocesana de Barcelona dona suport educatiu a famílies per tal de prevenir el risc d’exclusió social.

També ofereix eines a nenes i nens per apoderar-los com a persones i reforçar el seu rendiment acadèmic. Un total de 33 infants participen d’aquest projecte, ubicat al cor del barri de la Barceloneta.

El Centre Obert atén a nens i adolescents d’entre 6 i 15 anys, que hi participen cada tarda –de dilluns a divendres– per fer reforç escolar, tallers, treballs manuals i altres activitats lúdiques que els facilitin la seva socialització.

Font:  Càritas Diocesana de Barcelona

Un/a educador/a social els fa un acompanyament integral i vetlla per garantir-los un desenvolupament personal i educatiu.

El centre programa un ampli ventall d’activitats:

 • Reforç escolar i educatiu. L’objectiu és que els nens puguin accedir a les activitats de l’escola i seguir amb normalitat l’escolarització.
 • Sessions de treball perquè les nenes i els nens coneguin les seves emocions i aprenguin a identificar-les i a conèixer allò que els motiva.
 • Teràpia d’atenció psicològica individual per donar resposta a les necessitats individuals de les nenes i nens i/o de les seves famílies.
 • Activitats de lleure (jocs, esports….).

D’altra banda, el Centre Obert també organitza sessions de treball amb les famílies per acompanyar-les en el procés educatiu de les seves filles i fills. En aquest espai, les mares i els pares participen en activitats a través de les quals, de forma individualitzada o en grup, adquireixen habilitats per acompanyar els seus fills en el procés educatiu i de creixement.

El Centre Obert és un projecte que incideix de forma holística en l’educació dels infants. Motiu pel qual, a més de treballar directament amb els infants i amb les seves famílies, també s’hi implica a la comunitat on viuen. En aquest sentit, els nens i nenes participen en moltes de les activitats i iniciatives que s’organitzen al barri com ara l’hort urbà, festes i celebracions…

Els objectius generals del Servei que sempre es tenen presents i que marquen el treball a realitzar en el centre són:

 • Proporcionar als infants una atenció personalitzada que reforci llur procés evolutiu de manera que millori les seves condicions físiques, emocionals i socials.
 • Vetllar especialment per a que els infants segueixin un procés d’escolarització adequats a les seves possibilitats.
 • Proporcionar una atenció compensatòria de les mancances que poden patir: emotives, afectives, higièniques, alimentàries, de socialització.
 • Fomentar la implicació de les famílies en els processos educatius i en l’atenció dels fills/es, segons les possibilitats detectades en les corresponents valoracions continues.
 • Detectar els nens i nenes que viuen en condicions de risc/maltractament incidint en la família i l’infant per tal de pal·liar la situació. Posar en coneixement de la Direcció General d’Atenció a la Infància aquestes situacions per tal que s’efectuïn les mesures adequades.

 Característiques bàsiques dels infants i famílies ateses

És un recurs que s’adreça a nens i nenes que viuen en el barri de la Barceloneta amb condicions socioeconòmiques desafavorides. El conjunt dels infants solen presentar tant a nivell individual com familiar i social, les següents característiques en comú:

 • Procedeixen sovint de famílies amb dificultats socioeconòmiques.
 • Algunes famílies han efectuat processos migratoris amb tot el que això comporta: Dificultats d’idioma, desarrelament , dol migratori, etc.
 • Han rebut de la seva família i del seu entorn, els valors i actituds propis de la situació d’incapacitació social que caracteritza els processos d’exclusió, condicionant-los a l’acceptació “fatalista” de la seva pròpia realitat, la del seu entorn i la impossibilitat de que aquesta canviï, perpetuant-se en molts casos, les situacions d’exclusió social.

Activitats realitzades

L’espai de Benvinguda, és un espai d’acollida que té com a finalitat ser un espai lliure. És un moment idoni per explicar com ha anat el dia, que han fet a l’escola, així com un espai de lloc lliure on els infants generen espais lúdics entre ells de forma autònoma.

L’espai de Berenar té la finalitat de treballar els hàbits alimentaris, tot alternant aliments, com és la fruita un dia a la setmana, entrepans dos dies a la setmana i làctics dos dies a la setmana. Així mateix, és un espai per treballar hàbits de relació/diàleg entre els infants, hàbits de neteja com és rentar els plats, gots i coberts, netejar les taules, escombrar, etc.. i hàbits d’higiene personal com és el rentar-se les mans, rentar-se els dents, etc.

L’espai de Reforç Educatiu depèn de cada grup, però tots els grups garanteixen espais per  acompanyar als infants en l’elaboració de la feina escolar, i ajudaren la comprensió dels continguts que es treballen en les diferents assignatures. En relació als infants més petits, , es garanteixen espais per treballar aspectes vinculats als aprenentatges bàsics. En la mesura del possible, s’estableixen coordinacions amb les escoles per donar continuïtat als aprenentatges que realitzen a l’escola.

L’espai d’Activitats Lúdiques i Educatives és un espai on els infants poden experimentar situacions diferents a les que estan acostumats on es treballa la cohesió del grup, el respecte als companys/es i l’entorn, la responsabilitat, les emocions, la relaxació, la pràctica esportiva, etc… Són espais on els infants i adolescents són  els protagonistes d’aquests espais.

S’han consolidat diferents activitats, aquestes són:  Piscina, Pistes Esportives, l’hort Urbà, Cant Coral, Assemblees, Treballar les emocions, Centre d’Interès “Les Arts escèniques”, Casal de Nadal i Setmana Santa, descoberta de Barcelona.

Font:  Càritas Diocesana de Barcelona

CASAL D’ADOLESCENTS I JOVES

El Centre Obert Glamparetes de Càritas Diocesana de Barcelona dona suport educatiu a famílies de noies i nois adolescents amb edats de 12 a 16 anys i de 16 a 21 anys.

El casal d’adolescents i joves ofereix aquestes noies i nois reforç escolar. L’objectiu principal és ajudar-los a realitzar l’escolaritat amb normalitat, assolir els objectius de l’ESO, obtenir el títol corresponent, continuar estudis post-obligatoris. Així mateix, aquells que ja tenen la majoria d’edat són orientats per parts dels professionals del centre, per tal que puguin triar el camí laboral o acadèmic que més s’adeqüi als seus interessos.

La intervenció educativa es portarà a terme amb atencions individuals i grupals. La finalitat és potenciar els recursos de cada noi i  noia, en una edat, en la qual cal treballar: els sentiments, la identificació d’allò que els motiva.

També es realitza un treball amb les famílies d’aquests adolescents. Es pretén acompanyar-les en el procés educatiu de les seves filles i fills. En aquest espai, les mares i els pares participen en activitats a través de les quals, de forma individualitzada o en grup, adquireixen habilitats que afavoreixen l’acompanyament en el creixement i en l’adquisició de l’autonomia personals pròpies d’aquestes edats.

Són adolescents i joves d’entre 12 a 21 anys, que viuen en el barri de la Barceloneta amb condicions socioeconòmiques desafavorides. La majoria dels adolescents són nois i noies que prèviament ja han participat del Centre Obert Glamparetes.

Les activitats que es realitzen són les següents:

Pels adolescents

 • Reforç d’hàbits: Alimentació: Es pretén incidir amb els dèficits que alguns dels adolescents i joves presenten en els hàbits bàsics d’alimentació. Es treballa a partir dels espais del berenar.
 • Reforç escolar: Són adolescents que necessiten d’aquest espai, principalment perquè presenten moltes carències a nivell acadèmic i per tant, necessiten d’un espai que els ajudi a donar importància a l’Institut, a millorar el nivell acadèmic i a augmentar la seva autoestima sobre les seves possibilitats. Els objectius que es persegueixen són: Adquirir i/o mantenir el nivell d’aprenentatge segons les seves capacitats, adquirir i/o mantenir els hàbits d’estudi necessaris per seguir el nivell d’ESO i valorar l’escola o l’Institut i els seu procés d’aprenentatge.
 • Activitats socioeducatives: Es realitzen diferents activitats de lleure que ocupen una part important de la programació que desenvolupa el centre. Aquestes han d’ajudar als adolescents a: Gaudir del temps de lleure, vehicular els seus interessos i preferències de forma positiva i genera actituds de col·laboració entre ells.

Pels joves

 •  Orientació i acompanyament a l’estudi: Són adolescents que necessiten d’aquest espai, principalment perquè presenten moltes carències a nivell acadèmic i en alguns casos presenten nivells molt baixos, d’idioma, matemàtiques, etc. En aquest darrers casos cal una formació de mínims, com a mínim per poder-se moure amb una certa autonomia a l’hora de buscar feina.
 1. Adquirir i/o mantenir el nivell d’aprenentatge segons les seves capacitats.
 2. Adquirir i/o mantenir els hàbits d’estudi necessaris per segui el nivell d’ESO.
 3. Valorar l’escola o l’institut i els seu procés d’aprenentatge.
 4. Valorar les possibilitat de realitzar formacions reglades com PQI o mòduls formatius.
 • Orientació Laboral (Taller de Competències): És un projecte de 100 hores per treballar les competències pre-laborals, amb l’objectiu de millorar el grau de desenvolupament competencial dels joves, incidint de manera especial, en el procés reflexiu d’autoconeixement i orientació vers el seu futur.
 • Activitats Lúdic educatives: Es realitzen diferents activitats de lleure, principalment els divendres. L’objectiu és poder realitzar activitats que no hagin realitzat i poder realitzar algun esport que els motivi. Es fan sortides al Skating, el Tibidabo, dos experiències que la gran majoria dels nois no havien realitzat i valoren com molt bones experiències. Es fan partits de futbol sala, tallers de maquillatge i tallers de pentinats.

Font:  Càritas Diocesana de Barcelona