Transparència

La Fundació Privada Nou Mil·lenni en compliment de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública, als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre , del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Projectes Paidos Prevenció Pobresa Infantil – Càritas
https://fundacionoumillenni.org/portfolio-items/paidos-prevencio-de-la-pobresa-infantil/

Projectes Centre Barceloneta – Càritas
https://fundacionoumillenni.org/portfolio-items/projectes-centre-barceloneta/

Projecte Jardí Terapèutic – Fundació Amics de l’Hospital del Mar
https://fundacionoumillenni.org/portfolio-items/projecte-jardi-terapeutic/

Projecte Ufam-Art Expressiu-Especialista Child Life- Programa Cuidam-Espai Famílies – Hospital Sant Joan De Déu
https://fundacionoumillenni.org/portfolio-items/hospital-sant-joan-de-deu/

Projectes Centres Oberts-Inserció Sociolaboral-Aula d’Estudi-Projecte Atles, d’Acollida d’Infants i Adolescents Immigrants-Suport a l’Emancipació d’Adolescents i Joves Tutelats i Ex-tutelats -Matern Infantil-Fes-Te Jove (Servei d’Acompanyament a Adolescents i Joves)- Salesians Sant Jordi

Projecte Menjar per Emportar -Fundació Jovent
https://fundacionoumillenni.org/portfolio-items/salesians-sant-jordi/

Projecte Pla Inclusió a la Discapacitat – Projecte Viver d’Aprenentatge Comunitari (Vac) – Projecte Modum, Mentoria  Socioeducativa –  Aeiraval (Associació Educativa Integral del Raval
https://fundacionoumillenni.org/portfolio-items/projectes-aeiraval/

Correu Postal:  Carrer Pau Claris, 138, 1r 1a, 08009 BARCELONA
Correu Electrònic:  info@fundamil.org

Patronat de la Fundació Privada Nou Mil·lenni

 • President: Joaquim Puig Corcoy
 • Vicepresident: Joan Puig Corcoy
 • Vocal: Joan Puig de Dou
 • Vocal: Ignasi Puig de Dou
 • Vocal: Antoni Puig de Dou
 • Vocal: Joaquim Puig de Dou
 • Vocal: Jaume Puig de Dou
 • Vocal: Miquel Àngel Tovar Martínez
 • Vocal: Jordi Martí Gascón
 • Vocal: Meritxell Pérez-Copons Alier
 • Secretari no Patró: Ignasi Castells Viladevall

https://fundacionoumillenni.org/#composicio

2022-Estats Financers
2021-Estats Financers
2020-Estats Financers
2019-Estats Financers
2018-Estats Financers
2017-Estats Financers

Informe auditoria comptes anuals i Memòria econòmica 2022
Informe auditoria comptes anuals i Memòria econòmica 2021
Informe auditoria comptes anuals i Memòria econòmica 2020
Informe auditoria comptes anuals i Memòria econòmica 2019
Informe auditoria comptes anuals i Memòria econòmica 2018
Informe auditoria comptes anuals i Memòria econòmica 2017

L’estructura directiva està constituïda pel propi Patronat i els membres que el componen.
El nombre de membres del Patronat és de deu.
Els càrrecs són: Un President, un Vicepresident, vuit Vocals i un Secretari no patró.

L’estructura Organitzativa de la Fundació està formada per l’òrgan de govern esmentat.

Tal com estableix l’article 5 dels Estatuts, la Fundació Nou Mil·lenni té per objecte, amb caràcter general, el foment i desenvolupament d’obres socials, benèfiques, assistencials, docents i/o culturals i de desenvolupament de l’activitat científica  en el mon  de les ciències de la salut en l’àmbit infantil i adolescent i li serà pròpia qualsevol activitat que, encara que indirectament, sigui ordenada a aquests fins.

Així mateix, té per objecte especial la realització i participació  en programes adreçats al desenvolupament integral del jovent necessitat, de forma que aquest es pugui integrar en el procés productiu i assolir , en un futur proper, el paper que li correspon a la societat. Aquest objecte pot ser realitzat  mitjançant l’atorgament de premis, beques, subvencions i especialment mitjançant el foment d’activitats adreçades  al procés d’ensenyament de joves necessitats.

Les seves activitats podrà dur-les a terme per si mateixa o bé mitjançant o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades.

El Patronat aprovarà, si escau, el o els programes d’actuació, en què es determinaran les actuacions concretes de la Fundació durant el període a que afectin.

https://fundacionoumillenni.org/

Tal com s’especifica a l’apartat Fins o Finalitats, la Missió de la la Fundació és el foment i desenvolupament d’obres socials, benèfiques, assistencials, docents i/o culturals i de desenvolupament de l’activitat científica  en el mon  de les ciències de la salut en l’àmbit infantil i adolescent i li serà pròpia qualsevol activitat que, encara que indirectament, sigui ordenada a aquests fins.

Així mateix, té per objecte especial la realització i participació en programes adreçats al desenvolupament integral del jovent necessitat, de forma que aquest es pugui integrar en el procés productiu i assolir , en un futur proper, el paper que li correspon a la societat. Aquest objecte pot ser realitzat  mitjançant l’atorgament de premis, beques, subvencions i especialment mitjançant el foment d’activitats adreçades  al procés d’ensenyament de joves necessitats.

https://fundacionoumillenni.org/

La pàgina Web de la Fundació Privada Nou Mil·lenni és:
https://fundacionoumillenni.org/

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1625